Yksittäishyväksyntä sekä hyväksytyn asiantuntijan palvelut (HC -luokka)
Yksittäishyväksyntä suoritetaan M-, N- ja O-luokkien ajoneuvoille, jos ne ovat uusia eikä niitä ole sellaisenaan valmiina tai valmistuneena hyväksytty puitedirektiivin mukaisesti tai jos ne ovat tuotu ETA-alueen ulkopuolelta ja käyttöönotosta on kulunut enintään 6 kuukautta.
HC-luokan hyväksytty asiantuntija tekee testauksia ja tarkastuksia yksittäishyväksyntää varten. HC-luokan hyväksytty asiantuntija voi antaa selvityksiä Autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 1248/2002 (muutettuna viimeksi asetuksella 1291/2014) annetun asetuksen liitteen 8 sekä kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista 1250/2002 (muutettuna viimeksi asetuksella 220/2014) annetun asetuksen liitteen 2 mukaisesti H, C tai E -kirjaimella merkityistä kohteista.

Kysytyimmät hyväksytyn asiantuntijan lausunnot
HUOM! Yksittäishyväksyntöihin sekä asiantuntijan lausuntoihin pyydämme varaamaan ajan etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse, jotta voisimme varmistaa henkilökunnan riittävyyden tarvittaviin toimenpiteisiin.