auton katsastus käynnissä Espoossa

Kevyen ja raskaan kaluston katsastus & muutoskatsastus Espoossa


Yrittäjävetoinen Juvanmalmin katastus Oy tarjoaa  kevyen sekä raskaan kaluston katsastuspalveluita Espoossa Juvanmalmilla.

Kevyen ja rameskaan kaluston katsastus Espoossa
 • kevyen- ja raskaan kaluston määräaikaiskatsastukset
 • muutoskatsastukset
 • rekisteröintikatsastukset
 • valvontakatsastukset
 • yksittäishyväksynnät
 • VAK/ADR- tarkastukset

Ajoneuvon määräaikaiskatsastus
Määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan vähintään direktiivin 2014/45/EU Liitteen 1 edellyttämät kohteet:
 • ajoneuvon tunnistetiedot (valmistenumero, rekisteritiedot…)
 • jarrulaitteet
 • ohjaus
 • näkyvyys (lasit, puhdistuslaitteet, peilit…)
 • valaisinlaitteet ja sähköjärjestelmän osat
 • akselit, pyörät, renkaat, pyöräntuenta
 • runko ja kori varusteineen
 • muut varusteet (nopeudenrajoitin, ajopiirturi, turvajärjestelmät)
 • ympäristöhaitat (pakokaasut, melu, nestevuodot, OBD-mittaus…)
 • lisätarkastukset M2- ja M3-luokan ajoneuvoille, joilla kuljetetaan matkustajia
Määräaikaiskatsastuksessa hylkääminen, jälkitarkastus ja käyttökielto
Määräaikaiskatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastus voidaan suorittaa millä tahansa katsastustoimipaikalla 1 kk:n kuluessa katsastuksesta.
Jos jälkitarkastusaika on kulunut umpeen, katsastus on suoritettava kokonaan uudestaan.
Jälkitarkastusaika (1kk) määräytyminen:
Jälkitarkastusaika määräytyy määräaikoja koskevien säännösten mukaisesti.
Jos ajoneuvo on esitetty määräaikaiskatsastukseen esimerkiksi 28.2., sen jälkitarkastusaika päättyy 28.3.
Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto), jos sitä ei ole sille kuuluvana katsastusaikana esitetty katsastettavaksi tai ajoneuvo on katsastuksessa määrätty ajokieltoon.
Mikäli katsastus aloitetaan vasta varsinaisen katsastusajan päätyttyä, katsastuksessa hylättyä ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi joko katsastajan luvalla korjattavaksi tai viat korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen.
Oikeus käyttää määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa:
Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana.
On huomioitava, että katsastuksessa todetut viat ja puutteet on korjattava mahdollisimman pian.
Jos ajoneuvo varsinaisen katsastusajan jälkeen hylätään määräaikaiskatsastuksessa tai jälkitarkastuksessa, 2 kk:n aika lasketaan viimeisestä varsinaisena katsastusaikana tehdystä määräaikaiskatsastuksesta lähtien.

Toisella katsastusasemalla katsastetun ajoneuvon jälkitarkastus:
Suoritamme määräaikaiskatsastuksen jälkitarkastuksia myös muilla asemilla katsastetuille  ajoneuvoille, myös raskaalle kalustolle.

On huomioitava, että muualla katsastetun ajoneuvon jälkitarkastuksen yhteydessä on aina esitettävä tarkastuskortti eli katsastustodistus hylätystä katsastuksesta.
Määräaikaiskatsastuksesta lisää tietoa:
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2002/1245

Muutoskatsastus
Moottorikäyttöinen ajoneuvo ja siihen tai sen perävaunuun kytkettävä ajoneuvo on ennen sen ottamista käyttöön esitettävä muutoskatsastukseen, jos ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti tai siihen liitetään tai siitä poistetaan osia tai varusteita, jotka muuttavat merkittävästi ajoneuvon ominaisuuksia tai käyttötarkoitusta.

Ajoneuvo on esitettävä muutoskatsastukseen myös, jos ajoneuvoon kohdistuvan veron tai maksun edellytykset muuttuvat taikka ajoneuvon luokittelu- tai alaluokittelutieto ei enää pidä paikkaansa.

Muutoskatsastukseen liittyvä lainsäädäntö:
Autojen ja perävaunujen rakennemuutosmääräys TRAFI/66404/03.04.03.00/2015
Autojen ja perävaunujen rakennemuutosmääräyksen soveltamisohje (kevyt kalusto) TRAFI/176770/03.04.03.03/2016
Autojen ja perävaunujen rakennemuutosmääräyksen soveltamisohje (raskas kalusto) TRAFI/54021/03.04.03.03/2015
Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan (kevyt sekä raskas kalusto) TRAFI/232536/03.04.03.03/2016